Vastuullisuus

BC Sisu on sitoutunut Reilu Peli – urheiluyhteisön eettiset periaatteet vastuullisuusohjelmaan. Vastuullisuusohjelmassa on nostettu esiin seuraavat painopisteet: 

 • Hyvä hallinto 
 • Turvallinen toimintaympäristö 
 • Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo 
 • Ympäristö ja ilmasto 
 • Antidoping 

BC Sisun toiminnassa nämä painopistealueet on huomioitu seuraavasti: 


Hyvä hallinto 

 • Seuran toiminnassa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja seuran säännöt ohjaavat seuran toimintaa.  
 • Varsinaisia sääntömääräisiä seuran vuosikokouksia on yksi. 
 • Seuran toiminnasta ja taloudesta vastaa johtokunta ja päivittäisjohtamisesta on vastuussa toiminnanjohtaja.   
 • Seuran johtokunnan kokouksista pidetään pöytäkirjaa, johon päätökset kirjataan. 
 • Johtokunnan jäsenten tehtävät on määritelty. 
 • Seurassa on käytössä toimintaopas, joka päivitetään kausittain. Toimintaopas on saatavilla kaikille seura-aktiiveille seuran nettisivujen kautta, kirjautumista vaativan seura-aktiivit osion alla.  

 

Turvallinen toimintaympäristö 

Kasvatuksellisuus on yksi seuran arvoista. Tavoitteena on luoda junioripelaajille mielekäs ja terve kasvuympäristö perheen ja koulun ohella. Seurassa halutaan painottaa myös koulunkäynnin tärkeyttä. Joukkueet tekevät jokaisen kauden alussa itselleen pelisäännöt, jotka ohjaavat pelaajien käyttäytymistä sekä kentällä että kentän ulkopuolella. Haluamme keskustella avoimesti liikunnan ja ravitsemuksen merkityksestä osana nuoren kokonaisvaltaista kasvuprosessia. Keskustelemme myös päihteiden vaikutuksista terveyteen ja seuran harjoitus- ja ottelutapahtumat ovat päihteettömiä. 

 

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo 

Tasavertaisuus ja toisten huomiointi on yksi seuran kolmesta arvosta. Seurassa on tärkeää erilaisuuden hyväksyminen ja sen kunnioittaminen. Ohjaamme kaikkia seuramme jäseniä kunnioittamaan kanssaihmisiä, noudattamaan yhteisesti sovittuja pelisääntöjä ja ylläpitämään myönteistä ilmapiiriä. 

 • Seura tarjoaa toimintaa kaikenikäisille harrastajille
 • Toimintaa on harrasteliikunnasta kilpakoripalloon
 • Mukaan toimintaan on helppo tulla ja kaikki ovat yhtäläisesti tervetulleita 

 

Ympäristö ja ilmasto 

 • Vähennämme paperin kulutusta tarjoamalla tietoa ja opastusta seura-aktiiveille sähköisessä muodossa. Mainostamme toimintaa ja tapahtumia sosiaalisen median kautta, emme painata paperisia mainoksia.  
 • Seuralla on oma Facebook varustetori ryhmä, jonka kautta kierrätämme käyttökelpoisia urheiluvälineitä. 

 

Antidoping 

 • Seuran jäsenet ovat sitoutuneet noudattamaan Suomen koripalloliiton antidoping ohjelmaa.  
 • Koripalloliiton antidopinginohjelman tavoitteet perustuvat siihen, ettei Koripalloliitto hyväksy dopingin käyttöä missään muodossa.