Puuttuminen epäasialliseen käytökseen

Jos koet, että sinua kiusataan, kerro siitä valmentajalle/jojolle. Jos et uskalla kertoa yksin, kerro kaverin kanssa. Voit myös kertoa kiusaamisesta toiselle aikuiselle seurassa tai vanhemmallesi. 

Valmentajan/jojon kuuluu puuttua kiusaamiseen välittömästi. Jos tilannetta ei saada selvitettyä asianosaisten kesken, valmentajan/jojon tulee informoida asiasta seuran toiminnanjohtajaa. Vanhemmat voivat myös aina tarvittaessa ottaa suoraan yhteyttä seuran toiminnanjohtajaan.  

Tilanteen vaatiessa toimitaan seuran ohjeistuksen PUUTTUMINEN EPÄASIALLISEEN KÄYTÖKSEEN mukaisesti:  

  1. Jos koet, että olet kohdannut epäasiallista käytöstä, ole yhteydessä joko seuran toiminnanjohtajaan Jani Luomaan (040 565 4213) tai puheenjohtajaan Marika Barrettiin (041 466 6773) tai laita sähköpostia toimisto@bcsisu.fi. Voit myös puhua suoraan kenen tahansa sinulle luotettavan seura-aktiivin kanssa, joka vie asian eteenpäin toiminnanjohtajalle. 
  2. Toiminnanjohtaja selvittää asiaa yhdessä puheenjohtajan kanssa olemalla yhteydessä kaikkiin osapuoliin ja lapsen tai nuoren vanhempiin. Tarvittaessa hankitaan ulkopuolista apua asian käsittelyyn.
  3. Lasten ja nuorten turvallisuus on etusijalla. Jos kyseessä on vakavampi epäily häirinnästä tai hyväksikäytöstä, mahdollisen uhrin ja tekijän välinen kanssakäyminen katkaistaan, kunnes asia on selvitetty. 
  4. Arvioidaan rikos- ja lastensuojeluilmoituksen tarve, eli arvioidaan yhdessä asiaankuuluvien tahojen kanssa, onko kyseessä laiton toiminta vai seurassa itse selvitettävä tapaus.  
  5. Kun kyseessä on seurassa itse selvitettävä tapaus, kuullaan kaikkia osapuolia. Osapuolia kuullaan luottamuksellisesti. Kun kuullaan alaikäisiä, vanhempia informoidaan ja heiltä pyydetään lupa, sekä annetaan heille mahdollisuus olla mukana kuulemisessa.  
  6. Viestitään selvästi ja totuudenmukaisesti kaikille osapuolille, miten asian käsittely etenee. 
  7. Tehdään päätös jatkotoimenpiteistä. Kaikessa toiminnassa etusijalla on lapsen tai nuoren etu. Kurinpidollisista toimenpiteistä erityisesti koskien valmentajia tai muita aikuisia, päättävät akuutissa tilanteessa toiminnanjohtaja ja puheenjohtaja, ja myöhemmässä vaiheessa seuran hallitus. 
  8. Päätöksestä informoidaan asiaankuuluvia henkilöitä perusteluineen. Seuran hallitusta tiedotetaan kaikista tapauksista.